Yêu

vanthoconggiao.net

(Mã số VVYT 17-059)

 

Yêu Người yêu hết cả thế gian

Người yêu hết cả mọi đàng tội nhân

Người yêu ta hết muôn phần

Người yêu trao cả tấm thân nhiệm màu..

Sao ta không hiểu tình sâu...?

Sao ta cứ mãi đi đâu kiếm tìm

Sao ta đóng cửa trái tim

Sao ta cứ để Ngài tìm ngàn năm...

 

... chẳng phải...

Khi yêu sẽ nhờ thật nhiều..!

Khi yêu mong ngóng sớm chiều bên nhau..???

Khi yêu hạnh phúc muôn màu

Khi yêu vạn nỗi khổ đau không màng...

 

Nên...

Ngài chờ đó khi tôi lầm lỗi

Ngài chờ đó khi tôi ngã sa

Ngài chờ đó bí tích giao hoà

Ngài chờ đó bao la ân tình... .

 

Quyết...

Hôm nay tôi quyết trở về

Hôm nay không vướng đam mê sự đời

Hôm nay tôi sẽ xa rời

Hôm nay tôi quyết làm người thủy chung...

Hôm nay tôi sẽ ung dung

Hôm nay bên Chúa muôn trùng muôn phương

Hôm nay sẽ hết vấn vương

Hôm nay no thỏa tình thương muôn đời.....