Bến Vĩnh Hăng

vanthoconggiao.net


BẾN VĨNH HẰNG
(Ngắm trăng, tưởng nhớ Thông Vi Vu)


Ngước nhìn trăng đưa mây về núi
Trong lòng xao xuyến một hồn thơ
Gió êm thủ thỉ đêm tàn vắng
Hòa khúc ngân vang nhớ vô bờ!


Ngước nhìn mây bay về phương ấy
Hồn Trăng thổn thức ướt hàng mi
Còn nữa không, mây nghe trăng gọi ?
Đã đến hôm nay trọn tám ngày !


Ngước nhìn phương ấy hồn trăng tỏ
Trăng soi mòn đá, nước chảy ngang
Tiễn biệt “ngàn thông” ngỡ ngàng quá
Người đắng ngẩn ngơ một chữ tình

Ngước nhìn trăng sáng nguyện xin Chúa
Soi chiếu đoàn con vượt đường trần
Mây ngàn, gió núi “vi vu” hát
Tuyệt diệu “thông reo” bến vĩnh Hằng

Hàm Tân, 08/03/2017
Phan Lộc Thành