Chiếc lá

Quang X NguyenCon ước làm chiếc lá
Nép mình dưới muôn hoa
Dâng lên trước thiên tòa
Được ngày đêm bên Chúa.

Hoa tỏa hương khoe sắc
Chắc anh lá cũng buồn
Nhưng luôn cứ rung rinh
Uốn mình dâng vũ khúc.

Rồi cũng có những lúc
Anh mỏi gối chùng chân
Và không biết bao lần
Đùa với hoa bên Chúa.

Cơn gió nhẹ thoảng qua
Anh lá khẽ giật mình
Và dốc hết tâm tình
Trở về cầu xin Chúa.

Rồi kể từ ngày đó
Anh lá luôn miệt mài
Hấp thụ CO2
Để nuôi hoa xinh tốt.

Gương sáng không mai một
Anh tốt với mọi người
Gian khổ vẫn tươi cười
Không chây lười nguyện gẫm.

Dưới mắt Chúa nhân từ
Lá trung kiên chăm chỉ
Không phân bì cao thấp
Mãi tới lúc lìa cành.

Hạnh phúc thay anh lá
Anh rất đẹp lòng ta
Ta đưa anh về nhà
Ở cùng ta luôn mãi.

Giuse Nguyễn Văn Thuyên-Huyền Lạc Như