Chim Non Bên Bóng Cả

Unknown

Bên cây cao bóng cả

Chim non tựa thân mình

Đằng sau từng tán lá

Sợ bão tố phong ba.


Như chim non sợ sệt

Con ẩn nấp bên Cha

Bao gian nguy, vất vả

Cha che chở con hiền.


Tháng ngày con ẩn náu

Lòng cảm thấu xiết khôn

An bình trong tâm hồn

Là tựa bên bóng cả.* Maria Ngô Thùy Duyên

Gx. Ngọc Thạnh

Sn: 2000

Giải Triển vọng