Rabbouni!

vanthoconggiao.net

Rabbouni!

Tiếng ai gọi rất khẽ
trong hạt tuyết sáng nay
bay ở ngoài hiên lạnh
vũ trụ đang thay áo
không gian đang cựa mình

Rabbouni! 

Tiếng ai gọi rất khẽ
trong một chiếc lá rơi
ở phía bên kia hồ
cánh chim rụt rè đập
sóng nôn nao mơ hồ

Rabbouni! 

Tiếng ai gọi rất khẽ
trong lồng ngực của ai
máu nào chẩy không nơi
hơi thở nào bối rối
hạt kinh nào vừa rơi

Rabbouni! 

Tiếng ai gọi rất khẽ
trên bông hoa trắng ngần
trong hạt bụi nhỏ nhoi
trang kinh gió vừa lật
ngọn nến cháy lẻ loi

Rabbouni! 

Tiếng ai gọi rất khẽ
giữa vườn nho bạt ngàn
vang ở ngoài rừng thông
trên đỉnh núi chót vót
như gọi trên dòng sông

Rabbouni!
Rabbouni!
Rabbouni!

Có phải Thầy đấy không!

Trần Mộng Tú
Tháng 1/2008

* “Rabbouni” a painting by Silvia Dimitrova