Con và Chúa

Unknown
Khi con đến với Chúa
Lòng bỡ ngỡ buâng khuâng
Cả ngày dài xin dâng
Mọi buồn vui lên Chúa.


Khi Chúa đến bên con
Tim reo như mở hội
Lòng ăn năn thốnghối
Mọi tội lỗi không còn.


Con muốn đưa Chúa đến
Với thế trần lầm than
Bao tội lỗi xóa tan
Để dâng Ngài tình mến.

* Têrêxa Đậu Cao Hoàng Nhi
Gx. Tuy Hòa
Sn: 2000
Giải Triển vọng