Sống Đẹp

Unknown


Xã hội càng hiện đại

Càng phải trọng tâm linh

Một đời sống đức tin

Rất cần cho tuổi trẻ.


Biết cảm thông, chia sẻ

Yêu thương hết mọi người

Bao cay đắng cuộc đời

Cùng chung tay xoa dịu.


Biết thực hành đạo hiếu

Sống trung thực, công minh

Nghiêm khắc với chính mình

Vững vàng trên đường hẹp.


Đó là cuộc sống đẹp

Của người trẻ hôm nay

Nhằm xây dựng tương lai

An lành và phát triển.


* Maria Trương Thị Hữu

Gx. Kim Châu

Sn 1998

Giải Triển vọng