Khoảng cách

Quang X Nguyen

“Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6, 31)


Cho ta một khoảng cách
Ta nhìn lại cuộc đời
Cho rõ ràng tách bạch
Những nhập nhằng dở hơi.


Cho ta một khoảng cách
Ta nhìn lại mặt người
Bằng nhãn quan đã sạch
Những lệch nghiêng vẽ vời.

Cho ta một khoảng cách
Ta tìm lại đời ta
Bằng tình yêu nguyên vẹn
Đủ gần và đủ xa.

Tự nhiên sẽ giãn ra
Những dằng co dai dẳng
Tự nhiên sẽ nhạt nhòa
Bao muộn phiền cay đắng.

Những ôm đồm níu giữ
Tự nhiên sẽ rụng rơi
Trong nhẹ nhàng thanh thản
Ta cân lại cuộc đời…

Cho ta một khoảng lặng
Ta nghe tiếng lòng mình
Trong tịnh tâm khiêm lắng
Trong cúi đầu lặng thinh.

Cho ta một khoảng vắng
Ta ngồi với riêng ta
Trên lối về gặp lại
Một chân dung thật thà.

Cho ta một khoảng trắng
Ta vẽ lại đời mình
Những gì là ngay thẳng
Những gì là nguyên trinh.

Cho ta một khoảng cách
Sống chậm lại nhịp đời…
Để bình an cảm nếm
Và yêu trọn kiếp người.

Cao Gia An, S.J.