Mừng Chúa Thánh Thần hiện xuống

Quang X Nguyen

Đường đời dù lắm nhiêu khê/ Người luôn chăm sóc vỗ về nâng niu
Đường đời dù lắm nhiêu khê/ Người luôn chăm sóc vỗ về nâng niu

Thánh Thần Chúa ngự trên tôi.
Lấy hình lưỡi lửa soi đời tôi đi.
Dẫn tôi vượt những hiểm nguy.
Đèo cao,vực thẳm bộn bề chông gai.

Đi qua thung lũng đường dài.
Sai tôi rao giảng những lời Thánh Kinh.
Dù ai ngoảnh mặt chê khinh.
Tôi luôn vững chí trung thành thế thôi.

Loan truyền về nước Chúa Trời.
Khuyên người ta giữ trọn mười điều răn
Chúa Thánh Thần rất ân cần.
Người luôn hướng dẫn đỡ đần chở che.

Người sai tôi, sai tôi đi.
Vào trong hang sói hiểm nguy không màng.
Chỉ đường vào nước Thiên Đàng.
Rửa tội để họ được ngàn phúc ân.

Đón nhận ơn Chúa Thánh Thần.
Để có sức mạnh đường trần bước đi.
Tôi nào biết sợ hiểm nguy.
Người luôn đi sát thầm thì bên tai.

Ủi an những lúc mệt nhoài.
Mồ hôi đẫm trán hai vai nặng nề.
Đường đời dù lắm nhiêu khê.
Người luôn chăm sóc vỗ về nâng niu.

Thánh Thần Chúa rất thương yêu.
Người chăm sóc,dậy đủ điều khôn ngoan.
Giữ gìn ta được bằng an.
Dắt ta vượt những gian nan đường dài.

Hôm nay và cả tương lai.
Người là lưỡi lửa chiếu soi đường trần.
Giúp ta sức mạnh tâm hồn.
Để ta thắng được ác thần tối tăm

Giuse Dương Mai