Nhìn thập giá

Unknown
(Mã số VVYT 17-071)

Đưa mắt nhìn thập giá Chúa trên cao

Con chạm đến một ánh nhìn nhân ái

Chúa đã trao cho đoàn con thơ dại

Mải cuộn mình tìm hạnh phúc nơi nao.


Đưa mắt nhìn thập giá Chúa trên cao

Con vẫn thấy dấu đanh còn máu đỏ

Chúa dang tay ban nguồn ơn Cứu Độ

Để muôn người nhờ đó được kết giao.


Đưa mắt nhìn thập giá Chúa trên cao

Con nhận ra cạnh sườn nơi mũi giáo

Vẫn trào tuôn một dòng ân sủng thánh

Vì tội đời mà Chúa đã hiến trao.Đưa mắt nhìn thập giá Chúa trên cao

Vòng mão gai vẫn hằn bao đau đớn

Để giao hòa Chúa coi là vương miện

Của Tình Yêu con vẫn mãi khát khao.Ôi lạy Chúa, khi nhìn lên Thập Giá

Hãy dạy con: đón nhận_vác lấy

Như chính Chúa thuở nào!