Bóng mát cuộc đời

Quang X Nguyen


Nơi đâu là bóng mát
Con nương tựa cuộc đời
Đâu là chốn nghỉ ngơi
Cho hồn con mãi mãi?....

Con cứ hoài khắc khoải
Nên gieo bước kiếm tìm
Tâm hồn như mòn mỏi
Bởi đường dài xa xăm.

Con mong được gặp Chúa
Như bóng mát cuộc đời
Cung lòng Người rộng mở
Là bóng mát che con.

Bình Tâm FMA