Quyết tâm đổi mới cuộc đời

Quang X Nguyen


Đời con cuộc sống nổi trôi,
Tâm con giá lạnh đơn côi giữa đời.
Kiếp người quả thật chơi vơi,
Bao nhiêu tật xấu rũ mời không thôi.
Quỷ ma chiếm hết chỗ rồi;
Chúa mất thế đứng, hồn tôi dại khờ
Tình thương Chúa mãi đơi chờ,
Trở về cho sớm Cha chờ hợp ca.

Thời gian hy vọng lại về,
Tiếng kêu vọng lại tái tê cỏi lòng.
Từ lâu, con đã đi rong,
Bỏ quên tình Chúa, đâu mong ngày về.

Đời con quả thật nhiêu khê,
Đêm về thinh lặng liệt kê tội mình.
Mờ lu hình ảnh thiêng linh,
Con đây quả thật bạc tình, Chúa ơi!

Quyết tâm đổi mới cuộc đời,
Vào toà Hoà Giải, thốt lời ăn năn.
Dự Bàn Tiệc Thánh siêng năng,
Nắm tà áo Mẹ, bước nhanh ngày về.

Lắng nghe Lời Chúa thực thi,
Mới mong cảm hóa ai nghi tình Trời.
Cuộc đời lạc thú rủ mời,
Theo gương Đức Mẹ gẫm suy trong lòng.

Lương tâm ngân vọng bên trong:
Làm lành lánh dữ thật lòng yêu thương.
Tình yêu Thiên Chúa lên hương,
Anh em vui sống thân thương Cha hiền.

Ôm ghì mến Chúa triền miên,
Ra vào cung thánh kết liên tình Ngài.
Hồng ân Thánh Thể gọi mời,
Suối thiêng bến đổ quê Trời trần gian.

Nam Giao