Ngọn đèn chầu

Unknown
(Mã số VVYT 17-070)


Ngọn đèn chầu âm thầm bên cạnh Chúa
Gọi mời con nhớ chạy đến với Ngài
Kiếm bình an trong giờ thinh lặng thánh
Tụng ca Ngài cùng với ánh ban mai.

Ngọn đèn chầu âm thầm bên cạnh Chúa
Nhẹ bập bùng nhưng lại sáng từ tâm
Đến với Chúa, con lặng lẽ âm thầm
Để dâng Ngài niềm tin cùng hy vọng.

Ngọn đèn chầu âm thầm bên cạnh Chúa
Giữ phận mình biểu chứng của niềm tin
Con ngước mắt ngắm nhìn nơi Chúa ngự
Tội lỗi mình, ơn tha thứ nguyện xin.

Ôi lạy Chúa! Ngọn đèn_con thầm ước
Giữ sáng mình lặng lẽ trước Tình Yêu
Hồn trong Chúa, hạnh phúc biết bao nhiêu
Nguyện nên muối, nên men và ánh sáng.