Tạ ơn Người

Quang X Nguyen
Tạ ơn Người cho con đời hiện hữu
Tạ ơn Người cho con đời hiện hữu


(Lc 17, 11-19)
Tạ ơn Người sáng mai còn thức dậy
Thấy mặt trời chiếu sáng khắp nhân gian

Từng cơn gió mơn man đồng lúa vàng
Tiếng chim hót líu lo chào ngày mới

Tạ ơn Người sáng mai lòng phơi phới
Bước xuống đời để gieo rắc yêu thương
Dẫu nhân gian còn trăm nỗi đoạn trường
Vẫn cho con niềm vui chia sự sống

Tạ ơn Người cho con từng ngày sống
Để biết yêu, biết đợi, biết cho nhau
Biết níu tay đến tận những cơ cầu
Để trao nhau niềm tin và hy vọng

Tạ ơn Người mắt môi con sinh động
Thấy tha nhân còn muôn nỗi đắng cay
Thì tình yêu vẫn dâng cao tràn đầy
Trong trái tim khát tỏ bày mầu nhiệm

Tạ ơn Người trên đồi cao dâng hiến
Đưa con vào trang tình sử vô biên
Trao cho con cả Trái Tim dịu hiền
Ôi nghĩa ân nghìn nghìn thu lưu dấu!

Tạ ơn Người cho con đời hiện hữu
Giữa Tình Yêu bất biến chẳng hề tan
Mỗi bước đi là giây phút bình an
Người cùng con hân hoan về vĩnh cửu

Song Lam, 10/10/2013