Thánh Giá và Hoa Hồng

Quang X Nguyen

Thánh giá và Hoa hồng
Thánh giá và Hoa hồng

Thánh giá và Hoa hồng
Một đặc trưng kỳ lạ!
Thánh giá, sự cao cả
Nhưng đau khổ tột cùng
Thánh giá, niềm cậy trông

Cho những ai sầu khổ
Thánh giá, nguồn cứu độ
Cho những ai tín thành
Thánh giá thật mong manh
Đối với ai thất vọng
Thánh giá, nguồn hy vọng
Cho những ai kêu cầu
Thánh giá là hoa hồng
Đối với “người nhỏ bé”
Đó là Têrêsa


Với tình mến thiết tha
Bởi Thánh giá mà ra
Đã được thiêu đốt hết
Như gai của hoa hồng
Phải thua tình của nó
Sự nhiệm mầu “bé nhỏ”
Màu hoa thật tươi đỏ
Như Máu Chúa chảy ra
Tưới xuống thật chan hòa
Cho thế nhân nhận lãnh
Tình hồng luôn cháy bỏng
Bởi khát vọng yêu thương
Dù gai nhọn châm vào
Tình Chúa vẫn tuôn trào
Là tình yêu “thắm đỏ”
Đó là tình bất tử
Chị đã cảm nhận đủ
Thánh giá và hoa hồng
Một tình yêu kỳ lạ
Kính nhớ Tê-rê-sa
Là nhớ Thánh giá Chúa
Có hoa hồng nơi đó
Một đặc trưng diệu kỳ
Chưa tin cứ thử đi
Sự nhiệm mầu cao cả./.

Mong thay!
(Nhờ lời cầu bàu của thánh nữ xin thương đến những con người đang gặp hoạn nạn)

(01/10/2013)
P. Trần Đình Phan Tiến