Thánh Linh xin ngự đến

Unknown
Lửa ơi xin hãy đến
Lửa mến, Chúa Thánh Linh
Như ánh sáng bình minh
Chiếu rọi hồn u tốiLửa ơi xin hãy đến
Sưởi ấm bao tâm hồn
Đốt hết những mưu toan
Cho đơn sơ vẫy gọi.

Nước ơi xin hãy chảy
Gột rửa hết tội trần
Theo nguồn suối Linh Ân
Dòng đời luôn tinh khiết….

Gió ơi xin hãy thổi
Ban thần khí bảy ơn
Cho triễn nở hồn con
Hoa yêu thương tỏa ngát

Thánh Linh xin ngự đến
Đổi mới mọi tâm hồn
Cho Tình Yêu thắp nến
Cho Công Lý bừng lên

Dzuy sơn Tuyền