Xin Ơn Thánh Thần

Thánh Thần ngôi ba Thiên Chúa
Xin Người mang ánh lửa thiêng
Từ nơi trời cao muôn thuở
Sáng soi khắp chốn khắp miền.

Cho con nhận biết bảy điều
Khôn ngoan, phân biệt phải trái
Giúp con trên đường hoán cải
Ơn Ngài quá đỗi cao siêu

Cho con biết đường lo liệu
Trăm ngàn thử thách gian nan
Ơn thiêng cao vời huyền nhiệm
Sáng soi luôn biết chu toàn.

Xin ơn dồi dào sức mạnh
Vượt ngàn thung lũng nguy nan
Trời cao giáng phúc ngập tràn
Muôn ngày vui trong ơn thánh.

Thông minh, nhờ Ngài chỉ dạy
Tỏ tường nhận thánh ý Cha
Dù cho sóng đời đưa đẩy
Vui buồn trong Chúa hoan ca.

Yêu người như Chúa yêu ta
Bước trên con đường đạo đức
Sáng soi lối về mẫu mực
Xin thương chúc phúc muôn nhà.

Thánh Thần, ơn Chúa bao la
Giúp con một lòng kính sợ
Xin thương ban ơn phù trợ
Giúp con mãi kính tôn Ngài.

02/06/2017
Suối Ngàn