Cầu cho mỗi gia đình

Unknown


(Mã số: VVYT 17-077)Chúa chính là mái ấm của đời con

Chúa chính là vòng nôi những vuông tròn

Là cội nguồn mọi gia đình dưới thế

Là tình yêu, hạnh phúc hoài sắt son.
Xin Chúa thương thánh hóa mỗi gia đình

Nên vườn xuân hoa trái mãi trổ sinh

Những nhà nhà an vui cùng vươn tới

Luôn hiệp nhất trong Chúa, trong ân tình.Xin ơn Chúa giúp sức bậc mẹ cha

Luôn yêu thương quảng đại và vị tha

Tháng năm dài nuôi dạy đoàn con cái

Thành chiếc nôi ân nghĩa trải bao la.Xin Chúa thương nâng đỡ những người con

Câu yêu thương hiếu nghĩa luôn giữ tròn

Biết tín thác, cậy trông nơi Thiên Chúa

Luôn chu toàn bổn phận một người con.Xin tình Chúa ở lại mỗi gia đình

Cho vườn hoa tháng năm hoài lung linh

Để mỗi người đi trong mùa ân sủng

Niềm mến tin luôn thắm đẹp câu kinh.