Đóng góp của linh mục Trần Cao Tường

Quang X Nguyen


Linh mục Trần Cao Tường sinh năm 1948 tại Chí Tĩnh, Ninh Bình. Năm 1959-1967: Tiểu chủng viện thánh Phaolô Phú Nhuận, Sài Gòn. Tốt nghiệp Triết học và Thần học tại đại chủng viện Urbano và Lateranense, Roma năm 1970 và 1973. Thụ phong linh mục ngày 6 tháng 4 năm 1975; nhập tổng giáo phận New Orleans, Louisiana. Phụ trách cộng đồng Versailles, New Orleans East (1975-1991) và giáo xứ Assumption of Mary, Louisiana (1991-2011); sáng lập Mạng Lưới Dũng Lạc (2005) chủ trương góp tài liệu và gầy dựng Tủ Sách Dũng Lạc xây nhà văn hóa và văn học Công giáo. Qua đời: vào lúc 11g56 sáng Chúa Nhật 21-11-2010.

(Mời xem các bài viết này tại: http://www.dunglac.org/index.php?m=module2&id=61&page=1)

Khi còn học trung học ở Tiểu chủng viện Phú Nhuận, Trần Cao Tường đã yêu thích văn chương và ước mơ dùng văn chương để giới thiệu Tin mừng cho đồng bào và đồng loại. Trong những năm học Đại chủng viện tại Rôma, ước mơ ấy được định hướng theo tinh thần Công đồng Vaticanô II và được gợi hứng nhiều từ triết lý an vi của Kim Định, rồi 30 năm sau khi làm linh mục, đã được thể hiện qua Mạng Lưới Dũng Lạc (www.dunglac.org). Tại mạng lưới này, ông theo đuổi việc góp tư liệu xây nhà văn hóa và niềm tin.

Qua những bài viết về Hàn Mạc Tử, ông lý giải sự đột biến tài năng Hàn Mạc Tử bằng hai sự kiện:
- Sự biến đổi khác thường nơi những người “trở về từ cõi chết”, theo những quyển sách đúc kết từ lời chứng của những người trong cuộc
- Sự kiện em bé 10 tuổi, lớn lên trong một môi trường xa lạ với Kitô giáo và chưa bao giờ học vẽ, bỗng dưng được ơn soi sáng để vẽ nên những bức tranh thần kỳ. Hơn thế nữa, em còn kể lại những ơn lạ đã nhận được, trong đó có ơn được trực tiếp gặp gỡ Thiên Chúa và được đưa lên thiên đàng.

Thoạt nghe, ta dễ xếp ngay cả hai sự kiện ấy vào những chuyện nhảm nhí. Thế nhưng cả những điều xảy ra nơi một số lãnh vực khác dường như cho lại thấy cuộc sống nhân loại ngày nay đang tiến tới những biên thùy giữa Vô Cùng và Hữu Hạn. Chẳng hạn, các phương tiện truyền thông đang giúp thực hiện điều xưa kia chỉ là ước mơ: chuyện vãn với người ở xa qua cả miệng nói, tai nghe và mắt thấy; việc phát huy nhân điện để sống khỏe và chữa bệnh; những phụ nữ kiên trì mang thai nhiều năm đã sinh những đứa con xinh đẹp và thông minh...
Đang khi Hữu Hạn vươn tới Vô Cùng thì Vô Cùng cũng đang ngỏ lời với Hữu Hạn bằng những sự kiện lạ thường.
Khi viết về “Hàn Mạc Tử và Tôn Giáo” (PCĐ-1, 85-98), giáo sư Phan Cự Đệ đã đọc bài viết của Trần Cao Tường về sự kiện thứ nhất và ghi nhận: “Bài viết của linh mục Dũng Lạc Cao Tường đã mở ra một hướng tiếp cận mới đối với một số hiện tượng tâm linh. Nhưng kết luận của chúng tôi lại khác với những kết luận của vị linh mục Thiên Chúa giáo” (Sđd, tr. 92). Nếu đã đọc cả những bài viết về em bé Akiane, có lẽ vị giáo sư cũng có thêm những ghi nhận khác chăng?
Lm TRĂNG THẬP TỰ

Bài viết này được trích từ bộ sưu tập Có Một Vườn Thơ Đạo, linh mục Trăng Thập Tự chủ biên, tập I, trang 363-366.