Gia đình Nagiarét

Unknown


Mã số: VVYT 17-079Hãy tìm về làng quê Nagiarét

Để được thấy đầm ấm nơi Thánh Gia

Những lung linh rực thắm một vườn hoa

Mãi ngàn đời ngân vang đẹp câu hát.Hãy tìm về làng quê Nagiarét

Để được thấy nhân đức nơi Thánh Gia

Tiếng “xin vâng” đẹp mãi trên đường xa

Đời cần lao, đơn sơ và chất phát.Hãy tìm về làng quê Nagiarét

Để được thấy ân tình nơi Thánh Gia

Dẫu buồn vui vẫn tin yêu chan hòa

Trọn tình mến luôn tròn bề Gia Thất.Hãy tìm về làng quê Nagiarét

Để học hỏi, cảm mến nơi Thánh Gia

Để dệt nên rạng rỡ một mái nhà

Để đời ta tràn ngập trong ơn phúc.Thánh Gia xưa gọi bao niềm thao thức

Mau tìm về nơi miền quê xa xôi

Những ngàn năm vẫn còn đây sáng ngờiTuyệt diệu thay! Gia Đình Nagiarét.