Ánh sáng từ lòng tin

Quang X Nguyen
(Mc 10,46-52)
Người mù sống giữa đời
Cảnh vật như chơi vơi
Tối tăm và chật hẹp
Cuộc đời như khép kín.Anh không còn niềm tin
Giữa anh em đồng loại
Cô đơn và nghi ngại
Lòng khao khát tự do.

Ánh sáng đã ban cho
Khi anh gặp được Chúa
Đời không còn héo úa
Mở toang nguồn hi vọng…

Anh đã biết quý trọng
Ánh sáng từ đức tin
Tha thiết như lời kinh
Tri ân và cảm mến

Từ nay đời dâng hiến
Bước theo Chúa ki tô
Đời không còn hư vô
Tin yêu và đổi mới

Đường đời rồi sẽ tới
Bóng tối sẽ lùi xa
Hành trình bước hoan ca
Chúa mãi là ánh sáng.

25/10/2012
Song Lam