Gia đình Thánh

Unknown


Mã số: VVYT 17-083Xưa kia có một gia đình,

Lừng danh công chính, phúc vinh ngàn đời.

Ngợp trong ơn Chúa cao vời,

Thực thi Thánh ý, đẹp lời hiến dâng.

Maria thật dịu dàng,

Cung lòng Mẹ đã cưu mang Con Trời.

Nêu gương nhân đức sáng ngời,

Nên người hiền mẫu xinh tươi, ngọt mềm.Giuse trụ cột vững bền,

Dẫn bề gia thất đi trên đường lành.

Cần lao đượm những hy sinh,

Nên người gia trưởng trung trinh trọn niềm.Giêsu bé nhỏ ngoan hiền,

Chính Con Một Chúa, kết liên đất trời.

Giúp cha giúp mẹ, vâng lời,

Nụ hoa khoe nở muôn người mến thương.Bay cao tận cõi Thiên Đường,

Một gia đình Thánh sắc hương thắm nồng.

Đường trần con những khát mong,

Sống gương Gia Thất, đẹp lòng mến tin.