Tình yêu hôn nhân

Unknown


Mã số: VVYT 17-084




Hôn nhân hình ảnh tuyệt vời,

Tình Yêu Thiên Chúa trọn đời tín trung.

Tình yêu bao la đến cùng,

Trời cao xuống thế cùng chung phận người.

Lang Quân: Con Đức Chúa Trời

Hiền thê Giáo Hội đời đời tôn vinh.



Đẹp thay ôi một chữ tình,

Đồi cao ngả bóng thập hình hiên ngang.

Đó là tình yêu của Chàng, 

Hiến mình vì Thiếp chẳng màng đớn đau.

Thiếp đây yếu đuối mặc dầu,

Cũng xin trọn kiếp cúi đầu thủy chung.



Cùng nhau đi khắp muôn trùng

Nẻo đường dương thế ta cùng sánh vai

Gian nan dẫu dặm đường dài

Có Chàng có Thiếp có hoài tình yêu

Khổ đau tội lỗi càng nhiều

Tràn lan thánh sủng tình yêu dạt dào.( Rm 5,20)



Cuộc đời có lúc thanh cao

Có khi tội lỗi nhạt nhòa thánh ân

Tình yêu Chàng vẫn ân cần

Những mong Thiếp sẽ muôn phần đổi thay

Thiếp đây đã khắc tình này

Lòng trung mình quyết mỗi ngày canh tân.