Thánh giá con đeo

Quang X Nguyen

Hình minh họa: Nữ tu Cristina Scuccia, người chiến thắng gameshow The Voice tại Ý năm 2014

Trên cổ đeo thánh giá
Rực rỡ ánh vàng kim
Có tạo thành xa lạ
Giêsu, con kiếm tìm ?Dù sáng màu mê hoặc
Không là bùa hộ thân
Xua hiểm nguy bệnh hoạn
Đáp ứng thứ con cần

Cũng chẳng là căn cước
Minh chứng đạo con theo
Đây : ấn tình định ước
Theo Người, dẫu cheo leo

Phải đâu đồ trang sức
Phân quý tiện giàu nghèo ,
Cây treo Thân chính trực
Hoà hợp người bên nhau

Chúa giang tay chịu khổ
Sống trọn kiếp hi sinh
Cùng bao người khốn khó
Nhọc nhằn phận mưu sinh

Lúc tình yêu trống vắng
Hội Thánh bị đóng đinh
Xin giúp con thẳng thắn
Yêu thánh giá quên mình

Chan hoà bao hãnh diện
Mang thánh giá trong đời
Mong Người luôn hiện diện
Cho tình người thêm tươi...

Thanh Phương