Công cha nghĩa mẹ

Unknown
VVYT 17-097Núi cao biển rộng đất trời,

Công cha nghĩa mẹ sáng ngời là đây.

Tháng năm sương nắng hao gầy,

Ân tình trầm lắng đong đầy khôn ngơi.Thương con , thương cả một đời,

Cho đi hết thảy chẳng lời than van.

Đường xa nặng gánh gian nan,

Chắt chiu cơm áo trăm ngàn khổ đau.Tình cha, lòng mẹ thâm sâu,

Gọi mùa hoa trái thắm màu xinh tươi.

Câu ca con cất cao lời,

Trọn niềm hiếu nghĩa không rời ghi tâm.Nguyện xin tình Chúa khoan nhân,

Cho cha mẹ mãi hưởng phần an vui.

Mãi là sao sáng diệu vời,

Mãi là tất cả cho đời con thôi.