Tình cha

Unknown


VVYT 17-098
Vầng thái dương ngàn năm vẫn tỏa ấm

Nước đầu nguồn ngọt ngào mãi trào tuôn

Ân tinh cha, khúc ca những trong ngần

Đã truyền con lung linh tràn sức sống.Như núi cao, như đất trời trải rộng

Gánh thời gian, cha nhận lấy thương đau

Cho đời con mãi xanh tươi thắm màu

Cho đời con mãi hoài tung đôi cánh.Như vầng trăng giữa trời đêm lấp lánh

Như đuốc thiêng luôn soi lối dẫn đường

Lời ru nào những trầm lắng, vấn vương

Khơi động con niềm tin yêu bước tới.Ân tình cha mở ra ngày tươi mới

Cho đời con sáng mãi một ngày mai

Cho đời con nhận biết Chúa từ đây

Một trời hoa rạng ngời khoe sắc thắm.Đây lời cha ngàn năm còn in đậm

Trọn một đời luôn đi mãi bên con

Ôi! Tình cha, tình Chúa mãi vuông tròn

Với tâm thành, con tri ân cảm tạ.