Sáng kiến mới của Thánh Phêrô

Quang X Nguyen
Đầu Tuần Dụ Ngôn ... Vu vơ:
Kính tặng Đức cha Giuse và Thầy M.


Thay vì mở sổ Công - Tội rồi quyết định mở cửa Thiên đàng cho vào Nước Trời ngay hay ấn định mức độ phải giam nơi Luyện tội ít hay nhiều, Thánh Phêrô dạo này có cách kiểm tra mới.

Mỗi người đến trình diện, thánh nhân cầm chìa khoá Cửa Nước Trời khá lớn gõ vào hai đầu gối.

Có những người Ngài gõ nhẹ cái đã giẫy nảy la đau, Ngài bảo xuống Luyện tội giam mấy chục năm; gõ mạnh tí nữa mới đau: xuống Luyện tội thanh luyện ít năm; gõ mạnh mới đau: ở luyện tội ít tháng…


Cứ thế, gõ nhẹ mà đau ở Luyện tội lâu; gõ mạnh mới đau ở luyện tội ít.

Đặc biệt có người Ngài gõ thật mạnh mà không thấy đau; gõ nhiều lần mạnh mà không thấy phản ứng đau, Thánh Nhân liền mở của Thiên đàng mời vào ngay.

Có người thắc mắc, thánh nhân giải thích:

- Điều đó cho thấy thước đo khi còn sống họ biết cầu nguyện nhiều hay ít. Người biết quỳ cầu nguyện nhiều thì đầu gối chai sần, gõ vào ít thấy đau, đền tội dương gian đã đủ; còn người ít biết quỳ cầu nguyện thi gõ nhẹ đã đau, cần phải thanh luyện lâu hơn…

Cũng có loại người, ngài mới giơ lên nhử gõ gõ vội thụt chân, la hét thảm thiết và chạy mất… Họ chạy đi đâu không ai biết, song có điều chắc chắn không thấy họ ở nơi Luyện tội hay trên Thiên đàng !

Bất chợt Thánh Phêrô thở dài buồn bã: Dạo này trên dương gian ngày càng ít người biết quỳ cầu nguyện, ngay càng nhiều người xuống đây mới gõ nhẹ đã la đau toáng…