Tình thủy chung

Unknown


Mã số: VVYT 17-091Dù khi vui sướng hay sầu đau

Tình anh, tình em vẫn bền lâu

Trăm năm ý hợp luôn chung thuỷ

Trọn đời tâm thành mãi trước sau.

Ân tình vợ chồng chói ngời sáng

Đạo nghĩa phu thê tuơi thắm màu

Lời thề hôm nao nặng ghi nhớ

Đừng như gió thoảng nhẹ quên mau.