Mẹ đứng đó -- chuyển ngữ từ "Stabat Mater" của Dzuy sơn Tuyền

Quang X Nguyen


Bài này được chuyển ngữ từ bài thơ cổ có từ thế kỷ thứ 14//bài Stabat Mater nguyên bản bằng tiếng Latinh

MẸ ĐỨNG ĐÓ

1-Mẹ đứng đó lệ tuôn rơi
Bên thập giá nơi Con Người treo trên
2-như gươm sắc thấu qua tim
Tâm hồn rên xiết lặng im khổ sầu
3- Ôi buồn khổ, ôi đớn đau
Cho Bà Mẹ đáng kính chào tôn vinh
Người con duy nhất điêu linh
4- Nhìn Con Chí Thánh khổ hình đớn đau
Lòng tan nát, dạ u sầu

5-Ai người không nhỏ lệ châu đầm đìa
Nhìn Mẹ Thiên Chúa đứng kia
Khổ đau như thế ai chia chút phần
6-Ai không buồn bã nát tan
Nhìn Mẹ Thiên Chúa chứa chan nỗi buồn
7- Mẹ nhìn lên thấy Chúa Con
Vì dân mình phải chịu đòn nát thân
8- Người Con hiền dịu từ nhân
Mà sao thống khổ muôn phần…lâm chung
Đến khi trút thờ cuối cùng
9- Cho con cảm nhận lửa bùng đau thương
Là nguồn sức mạnh khôn lường
Cùng Mẹ con khóc lệ vương ngút trời
10-Cho con lửa mến suốt đời
Luôn luôn đẹp ý Ngôi Lời Ki-Tô


11- Ôi Thánh mẫu, con trông chờ
Vết thương của Đấng con thờ trên cao
hồn con xin Mẹ đóng vào
để con mãi mãi dạt dào mến yêu
12-vì con Chúa chịu chết treo
Vì con Chúa phải tiêu điều khổ đau
Cho con chia nỗi u-sầu
13-Cho con thảo hiếu đớn đau cùng Người
Tỏ niềm thông cảm khôn nguôi
Bao lâu con sống trên đời Mẹ ơi
14-Ước ao cùng Mẹ dâng lời
Đứng bên Thập Giá một trời khóc than

15-Ôi Trinh Nữ , đấng thời danh
Trong hàng trinh nữ trọn lành trinh trong
Xin đừng cay đắng với con
Cho con cùng Mẹ héo hon dâng tràn
16-Cho con trọn kiếp cưu mang
Vết thương, sự chết, thông phần khổ đau
17- tôn thờ thương tích, máu đào
Của Con Mẹ đổ dâng trào chiều xưa
Cho con mãi mãi say sưa
Say sưa Thập giá sớm trưa bên mình
18-Mẹ ơi Trinh Nữ hiển vinh
đừng cho con phải khổ hình lửa thiêu
trong ngày thẩm phán tiêu điều
chở che con mãi Mẹ Yêu, con chờ…
19-Nhờ Mẹ, lạy Chúa Ki-Tô
Khi con đến lúc xa bờ trần gian
Cho con lãnh nhận khải hoàn
Với nhành dương liễu Chúa ban ơn lành

20-khi con thịt nát xương tan
Hồn con lìa xác Chúa ban cõi trời
Vinh quang được sống muôn đời
Thiên Đàng hạnh phúc, dâng lời ngợi khen.

Dzuy sơn Tuyền
[Chuyển ngữ bài thơ Stabat Mater]