Thông báo nhận bài của Ban biên tập Tập san Mục Đồng

Quang X Nguyen
Tin liên quan:


Mời anh chị em tham gia đóng góp bài viết cho Tập san Mục Đồng các số tiếp theo (xin xem thông báo ở ảnh bên dưới).

Những chủ đề này chỉ mang tính ước lệ để thúc đẩy BBT nỗ lực bắt kịp thời điểm phát hành. Quý tac giả không cần quá gò bó theo chủ đề, chỉ cần lưu ý đến nội dung bài viết mang tư tưởng Kitô giáo, tức là những gì liên quan đến điều ta tin, nếp ta nghĩ, cách ta sống như những con cái Chúa. Dù Mục Đồng là một tuyển tập ra định kỳ, nhưng sẽ không có hạn định gửi bài cho từng tập, quý tác giả có thể gửi bài cho từng tập, quý tác giả có thể gửi bài thường xuyên bất cứ lúc nào, BBT khi đọc chọn sẽ bố trí đăng vào tập thích hợp.