Chùm thơ của Từ Thanh Hà

Unknown

VINH QUANG NƯỚC CHÚA

Ánh sáng tỏa lan thật diệu kỳ
Xin mau hướng dẫn chúng con đi
Tiến vế núi thánh-Ngài ban thưởng
Đạt đến tình thương-Chúa độ trì
Cho cả những người ưa sự thật
Và luôn nhiều vị ghét sân si
Chỉ cần tìm đến Lòng Thương Xót
Đón nhận Tin Mừng và thực thi


Từ Thanh Hà, 04-8-2017

HÃY ĐẾN VỚI NGƯỜI

Đây Thịt, Máu của Con Cha chí thánh
Đây nguồn ơn cứu độ cho muôn loài
Đông Tây khắp chẳng từ kể ai
Cần tín thác và hăng say quí trọng

Đây kho tàng tình yêu ban sự sống
Cho thế nhân dù vất vả trăm chiều
Cho thế nhân đang cam khổ vì yêu
Nhưng sai hướng nên trở thành bất lực

Mau hãy đến Ngài đỡ nâng bồi sức 
Mau hãy đến để đón nhận sẻ chia
Qua thập giá Ngài sẽ đón ta về 
Dự tiệc Thánh nơi quê trời viên mãn

Từ Thanh Hà, 03-8-2017

MẸ NGUỒN BÌNH AN

Bình an xin tặng con người
Muôn dân mọi nước khắp nơi gian trần
Biết yêu sự thật, tha nhân
Biết yêu, đón nhận hồng ân Nước Trời

Biết yêu chia sẻ cho người
Không cần của cải, bằng lời cẩu xin
Xin cho giữ vững đức tin
Và luôn được Mẹ giữ gìn chở che.

Để trung tín, chẳng bội thề
Và luôn tâm hướng về quê Thiên đàng
Không theo lối tắt rẽ ngang
Không mơ phú quí, mơ màng lợi danh

Trước sau hằng giữ tín thành
Sống theo lời Chúa cho thanh thoát lòng
Mẹ nguồn ân sủng cậy trông
Giúp con Mẹ nhé rất mong nơi Bà!

Từ Thanh Hà, 31-7-2017