Cứ tín thác

Unknown
"Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ." (Mt 14, 14)


Chúa trao con khổ giá còn nguyên mới
Nhận vác trầm kha, ngại bóng tối về.
Con những thấy hồn lạc lõng nhiêu khê
Tình thương Chúa, Xin nguyện đừng thay đổi.

Chúa trao con Thánh giá còn nguyên mới
Dặn dò con vác mãi với tin yêu.
Đừng lắng lo chi, buổi chiều đi vội
Cứ tin Ngài là sức mới huyền siêu.

Có biết bao cuộc sống khó khăn nhiều
Vẫn tin Ngài, có nhiệm mầu thử thách.
Dù ngõ tối, chẳng bao giờ bỏ mặc
Bởi Lương Thần nơi Chúa thật dư chan.

Con hãy biết, Thiên Chúa của vũ hoàn
Nên dẫu là: không bánh, và không cá.
Bao ngàn người Chúa nuôi hằng dư giả
Còn sợ chi! Bên Đức Chúa Ngôi Lời.

Giữa đồng hoang, sợ gì, Chúa nuôi tôi
Trao khổ giá, để cho đời sáng giá.
Phép uy linh Chúa chưa cần tỏ lạ
Tín thác nào! Khổ giá của tôi ơi!...

Ôi! Giê - Su! Con lau, sậy, giữa đời
Chất mỏng giòn, chí toan lùi thể xác!
Cứ gieo neo qua bước vùi kiếp vạc
Mỏng manh "Lời"... Tín thác những lơi khơi!

Xin cho con tín nhiệm Chúa cao vời
Nghị lực này Chúa an bài tất cả.
Đợi hôm mai, cứ mong chờ phước lạ
Phép lạ đầu, còn lạ mãi muôn sau.

Hoàng Tâm