Học yêu như thế

Unknown

Con còn muốn đến học yêu không
Tu đức đường dài khó đếm đong
Đón lấy tha nhân làm lẽ sống
Trường đời mạnh yếu ngẫm cơn giông.


Xấu tốt nệ hà bạc trắng vôi
Trả vay vay trả tốt hay tồi
Rừng hoang suối mát dòng châu lệ
Chúa vẫn kiên trì đón chén vơi.


Thành tích xây gì một lối yêu
Cõi lòng kia mới chính phong nhiêu
Ủ men ướp muối nồng giao cảm
Trái chín thơm hương lúc độ chiều.


Quỳ bên Chân Chúa nguyện chia vơi
Quãng tối đêm trường kẻ cút côi
Tim giá hồn băng cần ánh nắng
Lời soi biến đổi lại xinh tươi.


Học yêu cảm thức lắm chơi vơi
Xác thực trăm năm  mỗi Ý Lời
Nhen nhóm niềm vui lòng nhận biết
Non cao mây ủ đá mồ côi.


Chữ yêu Chúa khắc giữa lòng con 
Đậm nét trong tim chẳng thể mòn
Cứ thế đơn sơ mà tập sống
Hằng ngày đến lớp Chúa cùng con.

Dã Tràng Cát
GX Mông Triệu, 5/8/2017,
cảm hoạ cùng nhà thơ Kim Hai Pham Thi
qua thi phẩm “Ai tin yêu chúa chẳng đơn côi”