Kho báu trường tồn

Unknown
"Nước Trời lại giống như một thương gia đi tìm ngọc đẹp" (Mt 13, 45)

Tôi tìm thấy một kho tàng quí giá
Mơ ước đem về, làm của riêng tôi.
Từng năm tháng, một đời, khao khát lạ!
Dẫu trí hèn, lực cạn, cứ mơ thôi.

Kho báu đó, tích trữ Lời Hằng Sống
Suối linh ân, tưới năng lượng ngàn đời.
Đây Thiên quốc, gia nghiệp tôi ước tưởng...
Suốt cuộc đời, diệu mộng cháy trong tôi.

Kho báu ấy, tôi sống thực làm người
Có ơn Trời sẽ sinh lời chắc chắn.
Bởi danh Ngài mãi tồn vinh vô hạn
Tôi chọn Ngài là viên mãn cơ ngơi.

Kho báu thế gian, đau đáu lãi lời
Kho tàng Chúa mãi muôn đời tồn tại.
Phúc dư đầy để tôi vào lập trại
Thỏa hồn này, gia nghiệp mới Chúa ban.

Ơi, sung sướng! Tôi hưởng phúc ân tràn
Ở nơi này, chẳng tân toan, khốn khổ.
Không chết chóc, chẳng bom cày, đạn nổ
Linh hồn tôi vui bởi Chúa quan phòng.

Hoàng Tâm