Giới thiệu một số bài thơ tác giả Dzuy sơn Tuyền viết nhân tháng Các Đẳng Linh Hồn

Quang X Nguyen


NGHĨA ĐỜI

Oa oa tiếng khóc bước vào đời
Ngọt bùi mặn đắng tựa sóng khơi
Tha thứ mở lòng trao dấu ái
Suôi tay nhắm mắt nở môi cười…
HÌNH NHƯ


Hình như ngọn cỏ rất xanh
Hình như sương đọng long lanh sắc màu
Hình như chiều gió qua mau
Hình như cỏ đã rầu rầu nét duyên
Hình như hoa nở non tiên
Hình như hồng tím đỏ chen trắng vàng
Hình như muôn sắc rỡ ràng
Hình như giờ đã bẽ bàng sắc xuân
Hình như một kiếp phù vân
Hình như sáng thắm,chiều dần tàn phai
…..cuộc đời như kiếp sương mai
Long lanh giọt nắng, tưởng hoài long lanh
Đâu ngờ một thoáng mong manh
Còn đâu sương đọng trên cành cỏ non
…..Chỉ LỜI CHÚA mãi trong con.
Chỉ TÌNH CHÚA mãi sắt son đời đời..THẢNH THƠI


Thế gian là cõi vô thường
Nay còn mai mất , vấn vương được gì
Tiền tài danh vọng màng chi
Như hoa sớm nở , chiều thì tàn phai.
Cần gì lo lắng ngày mai
Hôm nay hạnh phúc cho ai…sống tròn
Mỗi ngày trọn vẹn sắt son
Vâng theo Thiên Ý chẳng còn lắng lo
Một mai về với bụi tro
Thảnh thơi rời bến, con đò sang sông…

CHÚA ƠI
[Ý Tv 129 ]


Từ trong ngục tối thẳm sâu
Xin Ngài nghe tiếng khẩn cầu nài van
Chúa thương đừng chấp tội con
Ngày đêm than khóc mỏi mòn ngóng trông
Thứ tha Chúa mở rộng lòng
Trọn đời con mãi cậy trông Lời Người
Hồn con mong Chúa chẳng ngơi
Còn hơn lính gác mong trời bình minh
Chúa luôn từ ái công bình
Xót thương, tha thứ trọn tình mến yêu
Ơn cứu chuộc thật phong nhiêu
Cứu con thoát khỏi lửa thiêu luyện hình
Cho con về bến an bình
Con trông cậy Chúa , rủ tình thương con..Amen.


CA MỪNG CÁC THÁNH


Trần thế hân hoan khúc nhạc vui
Ca mừng các Thánh rạng ngời soi
Gông cùm thịt nát, luôn yêu Chúa
Đòn vọt xương tan, vẫn mến Người
Gieo rắc Tin Mừng ,lan khắp chốn
Vun trồng Lời Chúa ,tỏa muôn nơi
Kinh dâng câu nguyện, xin Chư Thánh
Ban xuống đoàn con Phúc Lộc Trời.

Dzuy sơn Tuyền
(Tác giả gửi bài về BBT VTCG)