Tưởng nhớ giáo sư Phêrô Lê Hữu Mục

Quang X Nguyen

TIỂU SỬ


Lê Hữu Mục sinh ngày 24 tháng 11 năm 1925 tại làng Lưu Phương, thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Thân sinh là nhà nho, ông là người thứ bẩy trong tất cả 11 anh em với tám trai và ba gái.

Học Vấn

Tiến Sĩ, Văn Chương Việt Nam, Đại Học Sài Gòn, 1970.
Cao Học, Văn Chương Việt Nam, Đại Học Đà Lạt, 1960.
Cử Nhân, Văn Chương Pháp, Đại Học Hà Nội, 1950.

Âm Nhạc

Chèo Đi, Bơi Đi (nhạc và lời, 1938)
Hẹn Một Ngày Về (nhạc và lời, 1953)

...

Dạy Học

Giáo Sư, Quốc Học, Huế, 1952-1957
Giảng Viên, Đại Học Huế, Văn Chương Việt Nam, phân khoa Sư Phạm, 1957-1963
Giảng Viên, Đại Học Huế, Viện Nghiên Cứu Nôm Học, 1958-1963
Giảng Viên, Đại Học Huế, Văn Khoa

Giáo Sư, Đại Học Sàigòn (Sài Gòn), Giám Đốc Viện Nghiên Cứu Hán-Nôm, chủ bút tập san Hán-Nôm.
Giảng Viên, Đại Học Đà Lạt (Đà Lạt),
Giảng Viên, Đại Học Hòa Hảo (Long Xuyên),
Giảng Viên, Đại Học Cao Đài (Tây Ninh),
Giảng Viên, Đại Học Phương Nam (Sàigòn),
Giảng Viên, Đại Học Vạn Hạnh (Sàigòn),
Giảng Viên, Đại Học Cộng Đồng Nha Trang (Nha Trang),
Giảng Viên, Đại Học Cộng Đồng Mỹ Tho (Mỹ Tho), Văn Chương Việt Nam, phân khoa Sư Phạm, 1964-1975

Nghiên cứu Nôm, 1981-1984

Pascale Baylon (Montréal) và nhiều trưòng trung học khác. Liên lạc viên giữa phụ huynh học sinh và PELO (Programme de l'Enseignement des Langues d'Origine), 1985-1990

Dạy Hè tại các trường Đại Học Âu Châu như Fribourg (Thụy Sĩ), Strasbourg, Nancy (Pháp), Frankfurt (Đức), Oslo (Na Uy), và Mỹ Châu như St Thomas (Houston), 1990-2005.

Nghiên Cứu Tiêu Biểu

"SONG VIẾT LÀ SÀNG VẠT", Lê Hữu Mục, Vietnamologica, số 2, 1996, Trung Tâm Việt Nam Học Canada.

Khóa Hè Tiêu Biểu

"VĂN HOÁ VIỆT NAM VÀ NHỮNG THÁCH ĐỐ CỦA NÓ ĐỐI VỚI GIỚI TRẺ VIỆT NAM SỐNG TRÊN ĐẤT NƯỚC MỸ", Lê Hữu Mục, University of St Thomas, Houston, 1999.

Tác Phẩm

Thân Thế và Sự Nghiệp Nhất Linh (giáo khoa, 1955)
Nhận Định về Đoạn Tuyệt (biên khảo, 1955)
Luận Đề về Khái Hưng (giáo khoa,1956)
Luận Đề về Hoàng Đạo (giáo khoa,1956)
Chủ Nghĩa Duy Linh (biên khảo, 1957)
Văn Hóa và Nhân Vị (biên khảo, 1958, cùng Bùi Xuân Bào, Võ Long Tê)
Thảm Trạng của Một Nền Dân Chủ Vô Thần (1958)
Lĩnh Nam Chích Quái (1959)
Việt Điện U Linh Tập (1960)
Quân Trung Từ Mệnh Tập (1960)
Ức Trai Thi Tập (1961)
Nhị Khê Thi Tập (1962)
Băng Hồ Ngọc Báo Tập (1963)
Chúa Thao Cổ Truyện ( 1965)
Lịch Sử Văn Học Việt Nam, Tập 1 (biên khảo, 1968)
Khóa Hư Lục (1973)
Hồ Chí Minh Không Phải Là Tác Giả “Ngục Trung Nhật Ký” (1988)
Truyện Kiều và Tuổi Trẻ (1998, nxb Làng Văn, 1990)

Dịch Thuật

Huấn-Dịch Thập-Điều, Thánh Dụ của vua Dục Tông, Minh Mệnh, vua Việt Nam, 1791-1840, (Sàigòn : Ủy-ban dịch-thuật, Phủ Quốc-vụ-khanh đặc-trách Văn-hóa, 1971)

Bài Viết Tiêu Biểu

1/ Văn Hóa Việt Nam - Nước, đặc trưng hình thái của tư tưởng Việt Nam
2/ Văn Hóa Việt Nam - Thuyết Bất Vô
3/ Văn Hóa Việt Nam - Đối diện với Văn Hóa Mỹ
4/ Cụ Sáu đối diện với phong-trào Văn-thân
5/ Cụ Sáu đối phó với phong-trào Văn-thân
6/ Cụ Sáu đối lập với phong-trào Văn-thân

Tập San
1990-2005 : Vietnamlogica, sáng lập viên, chủ bút, cộng tác viên


GS Lê Hữu Mục đã về nhà Chúa lúc 10:57 tối ngày 08/11/2017 tại Montreal, Canada.
Nhà biên khảo. Tên thật Lê Hữu Mục, Sinh ngày 24 tháng 11 năm 1925, tại Lưu Phương. Phát Diệm, Ninh Bình. Vào Nam năm 1954. Dạy tại các trường đại học Huế, đại học Sài Gòn, đại Học Ðà Lạt. Hiện cư ngụ tại thành phố Montréal Canada. Ðược giải thưởng Khóa Hư Lục về nghiên cứu, phiên dịch do Phủ Quốc Vụ Khanh đặc trách Văn Hóa trao năm 1970, về bộ sách dịch Trần Thái Tôn. Khởi nghiệp văn học nghệ thuật bằng âm nhạc, nhưng thành danh về biên khảo. Ðã soạn nhiều bộ sách song ngữ tại Pháp cùng các tác giả Huỳnh Sanh Thông,  Phạm Thị Nhung,  Ðặng Quốc Cơ, Xuân Phúc.

Chủ biên tạp san Vietnamologica.

Tác phẩm đã xuất bản:
Chiều Ơi Bơi Ði (bản nhạc, 1941), Hẹn Một Ngày Về (Nhạc và Lời, 1955), Thân Thế Và Sự Nghiệp Nhất Linh (giáo khoa 55 Nhận Ðịnh Về Ðoạn Tuyệt (biên khảo, 1955), Luận Ðề Về Khái Hưng (giáo khoa,1956), Luận Ðề Về Hoàng Ðạo (giáo khoa 1956), Chủ Nghĩa Duy Linh (biên khảo,1957), Văn Hóa Và Nhận Vị (biên khảo, 1958 cùng Bùi Xuân Bào, Võ Long Tê), Thảm Trạng Của Một Nền Dân Chủ Vô Thần (1958), Lĩnh Nam Chích Quái (1959), Việt Ðiện U Linh Tập (1960), Quân Trung Từ Mệnh Tập (1960), Ức Trai Thi Tập (biên khảo,61), Nhị Khê Thi Tập (1962), Băng Hồ Ngọc Báo Tập (1963), Chúa Trao Cổ Truyện (1965) ,Lịch Sử Văn Học VN tập 1 (biên khảo 1968), Khóa Hư Lục (1973), Hồ Chí Minh Không Phải Là Tác Gỉa 'Ngục Trung Nhật Ký’ (1988), Truyện Kiều Và Tuổi Trẻ (1998)

Nguồn: http://www.luanhoan.net/tacgiavn/1htm/lehuumuc.htm