Ba mẫu gương mùa Vọng

Quang X Nguyen

BA MẪU GƯƠNG MÙA VỌNG


ISAIA

Người mang khát vọng Đấng Thiên sai
Ước muốn sâu xa gặp gỡ Ngài
Thấu hiểu ân tình trung tín mãi
Tri tôn minh ước sắt son hoài
Chiêm suy nhiệm ý Vua muôn thuở
Phác thảo khuôn dung Chúa vạn loài
Ngự đến làm thân người bé nhỏ
Từ lòng Trinh Nữ, Chúa Ngôi Hai.


GIOAN TẨY GIẢ

Tiền hô giới thiệu Chúa Thiên binh
Đã đến làm chiên gánh tội tình
Tiếng vọng khiêm cung nên nhỏ lại
Lời Thiêng trọng đại phải vươn lên
San bằng hố thẳm, công bình lối
Bạt xuống đồi cao, bác ái tình
Vạn neỏ đường trần tìm kiếm Chúa
Gio-an Tẩy giả đã chứng minh

MẸ MARIA

Ái Nữ tinh tuyền của Chúa Cha
Eden tuyển chọn giữa muôn hoa
Niềm tin tuyệt đối Lời Minh Ước
Đúc cậy kiên trung Ý hiệp hoà
Đất thấp khiêm cung giờ lịch sử
Trời cao ngự giá phút giao thoa
Cung lòng Trinh Mẫu: Hòm Bia Thánh
Mẹ đã thành toàn khúc vọng ca

Mic. Cao Danh Viện