Chùm thơ đề tài Giáng Sinh của Giuse Trần Thế Tiến

Quang X Nguyen

GIỮA MÙA SƯƠNG TUYẾT


Giữa mùa sương tuyết ánh sao rơi
Chúa vì yêu thương xuống làm người
Mở ra giao hòa trời nối đất
Đi vào hồng phúc Chúa cứu đời.

Trên cao, thiên thần đồng ca hát
Dưới trần, người thế hợp dâng lời
Vinh danh Thiên Chúa rộn vang khắp
Bình an đêm Thánh trải sáng ngời.

LỜI RU ĐÊM THÁNH


À ơi, khúc hát ru hời,
Mênh mang đêm Thánh diệu vời buông rơi.
Đây Con Thiên Chúa, Vua Trời,
Khiêm cung đã đến làm người hạ sinh.
À ơi, khúc hát ân tình,
Giữa mùa sao sáng lung linh tỏa ngời.
Chúa đem hồng phúc cho đời,
Bình an ban xuống loài người chúng con.
À ơi, khúc hát vuông tròn,
Tin Vui cứu độ mãi còn vang xa.
Tình trời đẹp thắm màu hoa,
Gọi nguồn sống mới chan hòa nơi nơi.
Đêm đông, Chúa xuống trần đời,
Trên trời dưới thế dâng lời ca khen.
Đồng khuya lạnh lẽo, Bêlem,
À ơi, khúc hát ru êm ấm nồng.

Giuse Trần Thế Tiến
(Tác giả gửi về BBT VTCG)