Con có yêu người? -- thơ Ba Chuông

Quang X Nguyen
Chúa không muốn con chỉ yêu người yêu con
Chỉ ban phát cho người từng trao tặng
Chỉ đáp đền cho người từng dâng hiến
Chỉ cho đi khi đã nhận dư đầy


Chúa muốn con từng ngày
Vào nhịp sống những bi ai tất tả
Cho người ăn khi người đang đói lả
Cho người uống dẫu một chút cầm hơi

Chúa không muốn con chỉ tin yêu bằng lời
Một khát con yêu bằng đời dâng hiến
Tình thương Chúa sẽ mãi còn hiển hiện
Nơi trần gian trong chữ thiện chữ nhân

Trái tim con,
là trái tim Chúa, yêu vô ngần
Bàn tay con,
là bàn tay ân cần của Chúa
Chỉ một nghĩ suy cho tình chan chứa
Trên cõi địa cầu thôi lệ ứa hoen mi

Chúa muốn con
hãy yêu và hãy cho đi
Không tính toán chọn lựa, so bì hay e ngại
Chẳng phải cho, để rồi được nhận lại
Nhưng cho vì đức ái Chúa Giê-su

Có một ngày trước ngưỡng cửa thiên thu
Chúa sẽ hỏi: có yêu người như Chúa

Ba Chuông