Khao khát Chúa -- thơ Hương Nam

Quang X Nguyen

KHAO KHÁT CHÚAChúa ơi hồn con khao khát Chúa
Như đất khô mong đợi mưa nguồn
Xin hãy xé trời cho giọt sương tuôn
Mau thấm đẫm mảnh vườn sầu héo úa


Chúa ơi hồn con khao khát Chúa
Giữa vô vàn nhung lụa trần gian
Có ấm êm nhưng thoáng mộng vội tàn
Chút hạnh phúc rồi cô hoang ngập ngụa

Chúa ơi hồn con khao khát Chúa
Giữa trần gian rực lửa những đam mê
Lối công danh đến ngõ cụt ê chề
Đường lạc thú về sơn khê nhớp nhúa

Chúa ơi hồn con khao khát Chúa
Giữa trần gian không điểm tựa bình an
Lâu đài điện ngọc, phú quí vinh sang
Thoáng huy hoàng, thoáng tàn hoang vỡ vữa

Chúa ơi hồn con khao khát Chúa
Bởi Chúa là nơi muôn thủa bình an
Chẳng phôi phai khi nắng đã hanh vàng
Nhưng thắm mãi đời con trong hạnh phúc

Hương Nam