Nguồn Kinh Thánh

Quang X Nguyen

“Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin” (Tv 33:4).


Đây là 10 bài học từ ông Nô-ê và con tàu:
1. Hãy nhớ rằng chúng ta cùng ở trên một con tàu hoặc chiếc thuyền.
2. Hãy có kế hoạch. Trời không mưa nhưng ông Nô-ê vẫn đóng tàu.

3. Hãy sống khỏe mạnh. Khi bạn 600 tuổi, có thể có người sẽ yêu cầu bạn làm việc quan trọng.
4. Đừng để ý lời chỉ trích, hãy để ý công việc bạn cần làm.
5. Hãy xây dựng tương lai trên nền tảng cao.
6. Vì mục đích an toàn, đừng đi một mình, mà hãy hãy đi cùng với người khác.
7. Tốc độ không hẳn là thuận lợi, đôi khi dục tốc bất đạt. Chậm mà chắc. Con rùa vẫn thắng con thỏ.
8. Khi căng thẳng, hãy thư giãn một lúc.
9. Hãy nhớ rằng con tàu của ông Nô-ê được làm bởi những người không chuyên nghiệp, thế mà lại vững bền. Tàu Titanic được thiết kế bởi những người chuyên nghiệp, thế mà lại tan vỡ và chìm.
10. Mặc dù giông tố thế nào, khi Thiên Chúa ở bên bạn thì sẽ có cầu vồng bình an.

Sự khôn ngoan thực tế khả dĩ tìm được trong các câu chuyện trong Kinh Thánh. Câu chuyện về ông Nô-ê là một ví dụ điển hình. Rất cần thiết để chúng ta kiên trì đọc Kinh Thánh, nhưng thực tế khôn ngoan hơn đó là nghiên cứu Lời Chúa. Khi tìm hiểu Kinh Thánh sâu xa, Thiên Chúa sẽ làm tăng khả năng hiểu biết cho chúng ta.

Lạy Đấng tạo nên sự sống, xin tạ ơn Ngài về tặng phẩm Lời Ngài và chân lý vĩnh hằng trong Lời Ngài. Xin ban cho con sự hiểu biết nhờ Thần Khí Ngài khi con đọc và nghiên cứu những điều Ngài nói với con qua Kinh Thánh.

(chuyển ngữ từ STRENGTH for SERVICE to GOD and COMMUNITY)