Tưởng nhớ cha Nguyễn Trường Thăng

Quang X Nguyen

TƯỞNG NHỚ 


Em chưa một lần gặp mặt anh
Dẫu trong tâm thức mãi tín thành
Vì anh chốn cũ: Làng Sông ấy
Một nhà, một lý tưởng trong xanh

Sao em có thể biết A lex san
Có anh diễn giải em mới lần
Viết câu quốc ngữ ca tụng Chúa
Tâm tình tạ ơn khúc tri ân


Cái chết của anh là ý Chúa
An nhiên anh quyết: là con đây
Bối rối em ngờ: không như vậy!
Tiếc thương một khối tình yêu say

Cái chữ quê ta là lời ca
Cha ông lập chữ để vang hòa
Việt Nam dùng tiếng ca ngợi Chúa
Việt Nam hòa tấu khúc bình hòa

Lạy Chúa! Anh con về với Chúa!
Bình thường là khúc tán tụng ca
Nhưng giữa trần gian còn nhũng nhiễu
Xin Ngài tiếp nối Khúc Vịnh Ca

Âm ngữ, văn phong, thời khắc loạn
Tin Mừng, Lời Chúa, mãi hiên ngang
Còn người, còn chữ, còn nhân nghĩa
Vắng người , Chúa giữ, khỏi tân toan

....................................................
Mai về Làng Sông em bình an
Dẫu cõi chia ly ta một đoàn!

Mic. Lê Tín Hữu
(Tác giả gửi về BBT)

Bài liên quan: