Trở về

Unknown
Khởi đầu sứ vụ truyền rao,
Kêu mời sám hối, đi vào nội tâm.
Ăn năn cải đổi lỗi lầm,
Sửa sai cuộc sống, gieo mầm đức tin.

Mở lòng tín thác cầu xin,
Nước Trời rộng mở, ngước nhìn lên cao.
Phúc âm chân lý khai mào,
Tin yêu theo Chúa, gian lao không sờn.

Nhiều người cúi lạy van lơn,
Chúa thương chọn gọi, ban ơn cao vời.
Bốn người chài lưới vào đời,
Si-mon anh cả, rạng ngời hiến thân.

An-rê từ bỏ gian trần,
Gio-an cất bước, dự phần chứng nhân.
Gia-cô-bê sáng vọng ngân,
Trở thành môn đệ, canh tân cuộc đời.    Sau khi Gioan Tẩy Giả bị bắt, Chúa Giêsu bắt đầu ra rao giảng tại xứ Galilêa. Chúa đã
mời gọi mọi người: Nước trời đã gần kề, anh em hãy sám hối và tin vào Phúc âm. Một kỷ
nguyên mới đã khai mở. Chúa Giêsu đã bắt đầu thiết lập Đạo Giáo yêu thương. Ngài khởi
đi từ chính nội tâm của con người. Ngài kêu gọi mọi người hãy tự sám hối. Đây là bước
khởi đầu cho tất cả công cuộc cứu độ.

    Chúa đến với từng trái tim của con người. Ngài thấu tỏ tâm can và những ý nghĩ thầm kín
trong lòng người. Điều thiết yếu nhất là mỗi người hãy trở về với chính mình để nhận biết
thân phận tội lỗi của mình. Chúng ta biết rằng giữa con người xuất hiện truớc công chúng
và bộ mặt sống thật, còn khác xa nhau lắm. Hình thức bên ngoài đối xử với nhau xem ra
có nhân nghĩa đạo đức, nhưng đời sống thật trong tâm có khoảng cách rất xa.

     Muốn theo Chúa, chúng ta được mời gọi làm một cuộc đổi đời. Đổi đời như các tông đồ
đầu tiên. Từ những người đánh cá nghèo và thất học trở thành thợ chuyên môn đánh cá
người. Phêrô đã có lần quỳ xuống xin Chúa rời xa, vì ông cảm thấy mình là người tội lỗi.
Phaolô đang lùng bách hại đạo Chúa, bị ánh sáng đánh ngã ngựa, ông đã trở thành tông
đồ nhiệt thành. Mỗi một thành viên trở về đều là một cuộc sám hối nội tâm. Lời mời gọi
của Chúa trong ngày đầu ra rao giảng vẫn vang vọng trong tâm hồn mỗi người chúng ta.
Ai trong chúng ta cũng cần sám hối và trở về. Trở về với Đấng yêu thương cứu độ chúng
ta.

      Kinh nghiệm cuộc sống, chúng ta thích lên lớp giảng dạy và khuyên bảo người khác phải
ăn năn sám hối trở về, nhưng chính chúng ta lại không muốn hồi tâm. Thật vậy, nhìn vào
cuộc sống và lỗi lầm của người khác thì hấp dẫn và dễ dàng hơn là nhìn vào chính mình.
Hầu như ai cũng ngại nhìn lại chính mình và ngại sám hối.

     Chúng ta hãnh diện mình là Kitô Hữu và là môn đệ của Chúa Giêsu. Muốn làm môn đệ
của Chúa, điều kiện trước tiên là chúng ta cần phải sám hối và canh tân đời sống.

     Xin Chúa thêm ơn phù trợ để mỗi người chúng ta can đảm trở về với chính mình và soi mình
trong ánh sáng thật của Chúa Kitô.

Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York.