Hosana Lễ Lá -- thơ Phạm Thị Kim Hải

Quang X Nguyen


HOSANA LỄ LÁ


Ho sa na . Ho sa na tiếng reo hò vang vọng
Thành Gierusalem tưng bừng long trọng
Chúa vào thành như một vị quân vương
Một khởi đầu vui .....nhưng kết lại tang thương.

Con trong đám đông đứng chật bên đường
Cầm nhành lá trải áo mình đón Chúa
Vài ngày sau vung tay hô : GIẾT CHÚA
Cũng cánh tay hoan hô Chúa hôm nao.

Những trắng, đen ôi thật đớn đau
Xin giúp con ngẫm suy đời dâu bể
Nhận bao ơn rồi đáp tình rất tệ
Con hiểu làm sao
Mầu nhiệm của khổ đau.


Vì yêu con Ngài xuống tận vực sâu
Chịu vu khống bất công nhục nhã
Đón khổ đau với tình yêu vô giá
Vườn Cây Dầu đến Núi Sọ tang thương.

Gia Liêm đông vui phấn khởi mọi ngã đường
Đường Núi Sọ lại thảm sầu roi vọt
Giờ phút cuối trao những Lời Thương Xót
Xin Cha Tha những kẻ đã giết Người.

"Ngay hôm nay anh đã ở Nước Trời"
Con bật khóc tình yêu Ngài lớn quá
Con là chi mà Ngài xếp đầu chọn lựa
Sám hối ăn năn con đón nhận thiên ân.

Thập giá đời con chính Chúa đã thi ân
Lại giúp sức con đi đường thập giá.

Kim Hai Pham Thi