Kitô hữu ông là ai?

Quang X Nguyen

KITÔ HỮU ÔNG LÀ AI ?Ông là ai? Hỡi người Kitô hữu?
Phải là người đi lễ mỗi cuối tuần
Phục Sinh nào ông cũng cố dọn mình
lên rước lễ, đi ngắm đàng Thánh giá?

Là người kiêng đủ những ngày chay cả
Không bỏ bê kinh ban tối, ban mai
Miệng đọc kinh - Như đứa trẻ trả bài
Ăn chay bởi - Vì lề luật đã dạy!Ông quì lên - Nào đức tin, đức cậy
Xin Chúa thương ban của cải dư thừa
Ðể mỗi khi con đi lễ nhà thờ
Dâng chút đỉnh - Như lòng con thành kính!

Người hoạn nạn gặp ông - Ông lảng tránh
Tội vạ gì lại chịu tốn tiền toi
Tiền của này - Công sức với mồ hôi
Chỉ xin lễ và một phần dâng cúng!

Này bạn ta! Danh Kitô chưa xứng!
Bạn đã từng đi gặp Ðức Kitô?*
Từng giảng rao như các thánh Tông đồ
Từng làm chứng Tình Yêu vô bờ bến ?

Trần gian này - Ðầy phương tiện dâng hiến
Tất cả vì phúc lợi của trần gian!
Rồi một ngày Thần Thánh Chúa thông ban
Một ngày mới - Một ngày Tân Hiện xuống !


Bạn hỡi bạn! Ðạo là đường mở rộng
Ðường chứng nhân - Ðường Tin, Kính, Hi sinh
Ðạt mục tiêu khi bạn xả thân mình
Sắp hành trang mà theo Thầy Chí Thánh !


Little Saigon, CA 15-9-2004

Xuân Vũ TRẦN ÐINH NGỌC

(Dựa theo hai vị Hồng Y Nguyễn văn Thuận và Suenens)