Thánh Giuse quan thầy -- thơ Dzuy sơn Tuyền

Quang X Nguyen

THÁNH GIUSE QUAN THẦY


Lễ Thánh Quan Thầy,con ngóng trông.
Giuse Huệ Trắng, ngát hương nồng.
Cần cù lao nhọc,đời kiên vững.
Tín thác âm thầm ,sống hiệp thông.

Nhân loại ngợi khen,nơi trần thế.
Thiên Thần ca chúc, cõi thinh không
Nguyện xin Thánh Cả luôn ban phước.
Hạnh phúc quê Trời,con ước mong.

Dzuy sơn Tuyền