Theo Chúa về đâu?

Unknown

THEO CHÚA VỀ ĐÂU?


Nắng cười theo lá vẫy mừng reo
Rừng hoa mở hội dưới lưng đèo
Gom đầy cỗ xe mùa kiệu lá
Về Giêrusalem tiến bước theo

Hôm nay vạn tuế dậy góc trời
Ngày mai hò hét đóng đinh thôi!
Lòng người đổi thay khó lường được
Niềm tin chao đảo giữa cuộc đời

Ngày mai Thánh Đường chẳng nến hoa
Không gian vương sắc tím chan hòa
Dòng đời vẫn chen chân cơm áo
Ai người dám "bỏ mình theo Ta"?

Tiếng mõ chiều Tam Nhật Thánh vang
Giục ai còn tất tả bên đàng
Trở về thăm Chúa ngày thương khó
Trả bớt gánh khổ cho trần gian

Ngày mai vẫn hối hả dòng đời
Lối về núi Sọ càng xa xôi
Mấy ai còn chọn đường Thánh Giá?
Tình Chúa ngàn năm vẫn khát mời

Cho con giữa thăng trầm vội vã
Vững lòng tin, khiêm hạ theo Ngài.

Thanh Hương, 27-3-2015