Giới thiệu 2 bài thơ của tác giả Hoàng Công Nga về thánh Giuse

Quang X Nguyen

GIUSE, GƯƠNG MẪU THÁNH GIA


Giuse gương mẫu tuyệt vời
Sống trong chiêm niệm, một đời thanh cao
Hòa mình cuộc sống cần lao
Thánh nhân hiểu được ân trao nhiệm mầu.

Người hiểu được, phúc từ đâu
Chính trong Thánh ý đêm thâu tỏ bày
Người cảm nhận phúc ân này
Vì luôn biết Chúa ở đầy cùng ta.

Cho dù gặp những phong ba
Quản chi khó nhọc nề hà, than van
Nỗi niềm hạnh phúc đầy tràn
Từ trong tâm tưởng muôn vàn hỉ hoan.Giuse nhân đức chu toàn
Dưỡng nuôi Con Chúa ủi an vẹn phần
Cả cuộc đời của thánh nhân
Vâng theo Thánh Ý bao lần đẹp thay.

Là người công chính ai hay
Nêu gương gia thất hương bay nguyện cầu
Giuse gương mẫu vì đâu?
Vì luôn có Chúa nhiệm mầu đỡ nâng.

Hoàng Công NgaNGUYỆN CẦU THÁNH GIUSE


Con nguyện cầu xin Thánh cả Giuse
Mở lượng từ tâm an ủi chở che
Khách lữ hành đi trên đường dương thế
Được bình an xuôi tới bến đường về.

Thánh Giuse là nơi con cậy dựa
Bóng cả ngày hè vỗ giấc ban trưa
Là gió mát ru con vào giấc ngủ
Để tin yêu luôn là niềm cậy dựa.

Xin hãy đưa con đi trọn cuộc đời
Dẫu trải qua những hoạn nạn tơi bời
Biết chỗi dậy sau những lần vấp ngã
Để trưởng thành trong giá trị làm người.

Con xin được lần theo chân Cha Thánh
Học đức khiêm nhu ý nghĩ ngay lành
Làm người tốt luôn chu toàn bổn phận
Giá trị đời người danh xưng công chính.

Xin cho con ơn nghĩa của Thánh Gia
Trong gia đình luôn sống nếp thuận hòa
Ơn thánh hóa lòng người luôn chuyển biến
Để gia đình luôn sống trong hạnh phúc.

Con nguyện cầu xin Thánh cả Giuse
Hãy mở tai con để biết lắng nghe
Để lòng con biết những điều chia sẻ
Đến với anh em, đến với mọi người.

Hoàng Công Nga