Vì con là linh mục

Quang X Nguyen


Vâng Mẹ ạ, vì con là Linh mục
Đức Kitô tiếp tục bước trần gian
Giơ cao đèn con không tìm hạnh phúc
Cho riêng mình dù một thoáng hợp tan.


Dẫu đôi khi con thấy mình mệt đuối
Chút trầm tư, chút khắc khoải cô đơn
Nỗi chua xót ngỡ men nồng và muối
Đã bão hòa trong cay đắng ngập hồn.


Con chìm đắm trong cung buồn da diết
Ôi tình Mẹ đầy yêu thương tha thiết
Thật tuyệt vời Mẹ luôn đỡ nâng con
Trong Nhiệm Tích Chúa Giêsu Thánh Thể

Nâng con lên thoát phận hèn nhỏ bé
Mẹ vẫn cùng con tiếp tục hành trình
Trông cậy Mẹ, vì con là Linh mục
Đức Kitô tiếp tục bước trần gian.


Marie Gentille Nguyễn Lê Đan Thục Hiền