Chúc tụng Lòng Thương Xót Chúa

Quang X Nguyen

CHÚC TỤNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

(Viết theo Những Lời Chúc Tụng Lòng Thương Xót Chúa của thánh Faustina)Lòng thương xót không bờ không bến
Cuộc đời con yêu mến Chúa ơi
Trái tim cực thánh của Người
Tỏa hai luồng sáng gọi mời chúng con.

Bao ưu ái dồn vào thương xót
Thiên Chúa trao Con Một của Cha
Mana, chim cút trời sa
Đau thương bệnh tật phong ba chữa lành.


Từ hư không con thành hiện hữu
Chở che con thoát lửa ngục nung
Ủi an giờ phút lâm chung
Suối nguồn hạnh phúc tín trung giữ gìn.

Lòng Thương Xót được dìm vào đó
Hồn nát tan sàu khổ sẽ vơi
Gợi lòng trông cậy với người
Ốm đau tuyệt vọng mãi thời bủa vây.

Lòng thương xót Ngài xây Hội Thánh
Nhóm Mười Hai thành lập nối theo
Máu Mình Thánh Chúa tình yêu
Thần lương nuôi dưỡng với nhiều hồng ân.

Kính Đại Lễ nhận Lòng Thương Xót
Con ra đi chia sớt khổ đau
Lời kinh thành kính nguyện cầu
Con xin tín thác ân sâu hải hà.

Kim Hai Pham Thi